Bilskatt.nu

Sök fordonsskatt utifrån registreringsnummer

Sök genom att ta kort på bilen. Läs mer

Om bilförsäkring

I Sverige är det lagstadgat att alla måste ha en bilförsäkring och då måste man ha minst trafikförsäkring. Skulle du inte ha tecknat en försäkring blir du rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift för varje dag som du är utan försäkring. Denna premie är betydligt mycket högre än den vanliga trafikförsäkringspremien.

 

Vad är trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen är grunden i alla bilförsäkringar och är den lägsta och billigaste varianten av bilförsäkring. I regel kan man tänka att den skyddar personer och fordon/föremål som du har orsakat skadan på.

Den ger skydd mot:

 • Personskador på  passagerare, förare och andra medtrafikanter även om du har orsakat olyckan.
 • Skador på andra fordon eller föremål som du krockar med, exempelvis vägskyltar eller lyktstolpar.

Vad skyddar den inte mot?

 • Skador på ditt egna fordon eller dina egna föremål i bilen som skadas i samband med krocken.
 • Vid viltolyckor får du ingen ersätting för skador på ditt egna fordon.
   

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår trafikförsäkringen men utöver det ingår även skador som:

 • Stöld av fordonet eller stöld av tillbehör i bilen (exempelvis bilstereo). Lösa föremål täcks inte av bilförsäkringen utan av hemförsäkringen.
 • Glasskador, såsom rutor och strålkastare som har orsakats av skadegörelse eller av stenskott
 • Brand
 • Assistans, räddning eller bärgning av fordon.
 • Ekonomiskt skydd vid eventuell rättstvist.
 • Maskinskador som exempelvis motor eller elektronik som går sönder. Gäller oftast fram till att fordonet är max 8 år gammalt eller har gått ett visst antal mil.
   

Helförsäkring

Skillnaden mellan hel och halvförsäkring är att helförsäkring även täcker vagnsskada även om det är du som har orsakat olyckan. Den täcker även skador som har skett vid yttre åverkan exempelvis vid viltolycka. Då får du i regel alltid ersättning vid en helförsäkring. helförsäkring täcker även föremål som du har löst i bilen som skulle kunna tänkas skadas vid en kollision.

 

Vad ska man välja för bilförsäkring?

Vad man ska välja försäkring beror givetvis på en rad olika faktorer såsom hur ny bilen är, var man bor, vem som ska köra bilen och vad man är beredd på att betala för försäkringen. Oftast är det ganska stor skillnad i pris på hel och halvförsäkring och i många fall räcker det med halvförsäkring om man är en van bilförare.

 

Hur ofta ska man se över bilförsäkring?

Det är rekommenderat att se över sin bilförsäkring minst en gång om året för att säkerhetsställa att man betalar rätt premie eftersom premien kan ändras från år till år ju äldre fordonet blir. Många gånger kan det vara smart att samla både sin hemförsäkring och bilförsäkring hos samma förskringsbolag för att få rabatt på sin premie. Men det är inte alltid bara priset som avgör vilken försäkring eller försäkringsbolag man ska välja mellan för det kan skilja sig ganska mycket i bland annat självrisk mellan olika försäkringsbolag.