Bilskatt.nu

Beräkna fordonsskatt för din bil

Se drivmedelspriser just nu!

Aktuellt just nu är det stigande drivmedelspriset för diesel och bensin. Bilskatt.nu kommer att följa utvecklingen på drivmedelspriser och uppdatera här i realtid.

 

Ny höjd fordonsskatt 1 juni 2022

Läs mer om det nya förslaget till höjd fordonsskatt för bilar med hög koldioxidutsläpp.

 

Ny fordonsskatt från och med 1 april 2021.

Nu har vi uppdaterat med de nya reglerna som börjar gälla från och med 1 april 2021. Reglerna gäller endast bilar som tas i trafik för första gången den 1 april eller senare. De nya reglerna innebär att det kostar 107 kr per gram mellan 90-130 gram (tidigare 82 kr per gram mellan 95-140 gram) och 132 kr per gram för det som överstiger 130 gram (tidigare 107 kr per gram för det som överstiger 140 gram per kilometer).

För att du ska kunna se detta kan du söka på vilken bil som helst och därmed få en simulering över hur hög skatten skulle bli om bilen togs i trafik för första gången 1 april eller senare. Detta gäller bara bilar som skulle ha omfattats av malus om de var registrerade 1 april eller senare.

 

Grundbelopp

Grundbeloppet är beloppet alla skattepliktiga fordon måste betala oavasett hur mycket eller lite de släpper ut. Beloppets storlek är 360 kronor om året. Det betyder att en bil aldrig kan ha längre fordonsskatt än 360 kronor. Elbilar som inte har något utsläppsvärde har därför samma fordonsskatt som grundbeloppet.

Om bilen inte omfattas av malus

Om bilen är av fordonsår 2006 eller senare eller ingår i någon av miljöklasserna 2005, hybrid eller el beskattas bilen utifrån hur mycket koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Bilar som inte uppfyller något av de kraven räknas på skattevikt, det vill säga äldre bilar. 

För att räkna ut fordonsskatten tar man utsläppsvärdet som överstiger 111 gram multiplicerat med en faktor som är 11 kronor per gram om bilen kan drivas med alternativt drivmedel (gas, etanol, LNG, CNG) eller 22 kronor per gram om den inte kan drivas på något av de drivmedlena. 

Dieselbilar

Dieselbilar har ett bränsletillägg som motsvarar 2,37 multiplicerat med så många gram koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Utöver bränsletillägget har dieselbilar även ett miljötillägg som är 250 kr om bilen är av fordonsår 2008 eller senare och 500 kronor om bilen är av fordonsår tidigare än 2008..

 

Om bilen omfattas av malus

Om bilen omfattas av malus-reglerna räknar man fordonsskatt med 82 kronor per gram koldioxid upp till 140 gram per kilometer. Allt över 140 gram tar man ut 107 kronor per kilometer. Om bilen dessutom är en dieselbil lägger man till ett miljötillägg på 250 kronor och ett bränsletillägg som är 13,52 multiplicerat med antal gram koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Detta innbär att en dieselbil får betydligt mycket högre fordonsskatt än en bensinbil.

 

Läs mer

Lista - Så mycket kostar fordonsskatten för de vanligaste bilarna 2021

Sök fordonsskatt utifrån bilmärke och model

Så mycket högre blir fordonsskatten 2022

Lista - vanligaste elbilarna 2021

Karta över laddstationer

När ska fordonsskatten vara betald

 

 

Hitta fordonsskatt genom att ta kort på bilen!

Nu kan du söka på en bil genom att fotografera bilen med din mobilkamera, Vi läser av registreringsskylten och ger dig rätt fordonsuppgifter!

Drivmedelspriser just nu

Bensin

 • 21,47 SEK/liter
 • Min: 21,18 SEK/liter Max: 21,53 SEK/liter

Diesel

 • 22,94 SEK/liter
 • Min: 22,66 SEK/liter Max: 23,01 SEK/liter

E85

 • 18,21 SEK/liter
 • Min: 17,92 SEK/liter Max: 18,27 SEK/liter

Återbetalning av fordonsskatt

Här kan du läsa information om när och hur vi återbetalar fordonsskatt.

I vissa lägen betalar vi tillbaka fordonsskatt. Det gör vi om

 • fordonet ställs av
 • fordonet avregistreras (det vill säga skrotas, exporteras eller på något annat sätt permanent tas bort ur vägtrafikregistret)
 • fordonets användningssätt ändras så att skatteplikten upphör eller att lägre skatt tas ut
 • fordonets konstruktion ändras så att lägre skatt tas ut
 • fordonets skatt sänks på grund av regeländringar.

En förutsättning är att det finns (överskjutande) skatt att återbetala. Återbetalning av skatt sker bara för hela månader, om inte skatten för ett år överstiger 4 800 kronor. (Då återbetalar vi skatt från avställningsdagen.)

Ett exempel: Ett fordon vars skatt inte överstiger 4 800 kronor, med sista siffra 3 i registreringsnumret (betalningsmånad juni), ställs av den 15 februari. Fordonsskatten är betald till och med juni. Fordonsskatt återbetalas för månaderna mars–juni.

Belopp under 50 kronor återbetalas inte. Om det är fråga om sänkt skatt på grund av regeländringar (skattesänkning) så sker ingen återbetalning om aktuellt belopp är under 100 kronor.

Källa: Transportstyrelsen

Hitta rätt bilförsäkring för din bil!

Att hitta en bilförsäkring för din bil är inte det lättaste. Det finns en mängd olika försäkringsbolag och de skiljer sig en hel del. Både vad det gäller försäkringspremie men även självrisker och vilket skydd du får när väl olyckan är framme. Försäkringspremien kan även skilja sig beroende på var du bor eller hur gammal du är.

 

Vanliga frågor om bilförsäkring

Vilken försäkring ska jag välja?

 • Trafikförsäkringen täcker personskador, och skador på annans bil eller egendom. Här har du inget skydd för din egen bil. Trafikförsäkring är en minimiförsäkring som dessutom är obligatorisk enligt lag.

 • Halvförsäkringen täcker trafikolyckor, stöld, brand, glas, räddning och rättsskydd. För vissa nyare bilar som inte körts så långt täcker den även maskinskada.

 • Helförsäkringen täcker även vagnskada. Utöver det som ingår i trafik- och halvförsäkring ersätts även skador på din egen bil vid exempelvis krock med djur eller om du vållat en trafikolycka. Den täcker också om du råkar ut för uppsåtlig skadegörelse. Om du har en nyare bil med vagnskadegaranti ingår detta skydd där men med annan självrisk. Garantin gäller oftast i 2-3 år, hör med din återförsäljare vad som gäller för just din bil.

Måste jag ha en bilförsäkring?

Enligt lag måste du minst ha en trafikförsäkring på en bil som är i trafik. Det är viktigt att försäkringen tecknas på den person som är bilens ägare och som oftast kör bilen. Om du saknar försäkring på bilen kommer du att behöva betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen för varje dag som bilen är oförsäkrad.