Hur räknar man ut fordonsskatten?

 

Grundbelopp

Grundbeloppet är beloppet alla skattepliktiga fordon måste betala oavasett hur mycket eller lite de släpper ut. Beloppets storlek är 360 kronor om året. Det betyder att en bil aldrig kan ha längre fordonsskatt än 360. Elbilar som inte har något utsläppsvärde har därmed samma fordonsskatt som grundbeloppet.

Om bilen inte omfattas av malus

Om bilen är av fordonsår 2006 eller senare eller ingår i någon av miljöklasserna 2005, hybrid eller el beskattas bilen utifrån hur mycket koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Bilar som inte uppfyller något av de kraven räknas på skattevikt, det vill säga äldre bilar. 

För att räkna ut fordonsskatten tar man utsläppsvärdet som överstiger 111 gram multiplicerat med en faktor som är 11 kronor per gram om bilen kan drivas med alternativt drivmedel (gas, etanol, LNG, CNG) eller 22 kronor per gram om den inte kan drivas på något av de drivmedlena. 

Dieselbilar

Dieselbilar har ett bränsletillägg som motsvarar 2,37 multiplicerat med så många gram kilometer bilen släpper ut per kolimeter. Och ett miljötillägg som är 250 kr om bilen är av fordonsår 2008 eller senare och 500 kronor om bilen är av fordonsår tidigare än 2008.

 

Om bilen omfattas av malus

Om bilen omfattas av malus-reglerna räknar man fordonsskatt med 82 kronor per gram koldioxid upp till 140 gram per kilometer. Allt över 140 gram tar man ut 107 kronor per kilometer. Om bilen dessutom är en dieselbil lägger man till ett miljötillägg på 250 kronor och ett bränsletillägg som är 13,52 multiplicerat med antal gram koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Detta innbär att en dieselbil får betydligt mycket högre fordonsskatt än en bensinbil.

 

Vad hände med fordonsskatten 1 januari 2020?

Vad ändrades 1 januari 2020 som gjorde att fordonsskatten blev skyhög för vanliga bensin och dieselbilar? Jo, man ändrade beräkningsmodellen för att få fram utsläppsvädet från en modell som heter NEDC till WLTP . Detta gjorde så att bilarna i regel fick ett högre utsläppsvärde än tidigare men samtidigt fick de ett mer verklighetsbaserat utsläpssvärde. Om man därefter använder sig av ett högre värde och beräknar skatten enligt de befintliga beräkningsformlerna kan nog vem som helst förstå att fordonsskatten blev betydligt mycket högre. Det var alltså ingen förändring i hur man räknar ut skatten utan istället underlaget för vad man beskattar på.