När ska fordonsskatten vara betald?

Det är sista sista siffran i registreringsnumret som avgör när skatten ska betalas. Om sista tecknet på skylten är en bokstav tittar man på näst sista tecknet på skylten som alltid är en siffta.

Om man har en årlig skatt på mer än 3 600 kr delar man upp betalningen på tre olika perioder.

Sista siffra Huvud­betalnings­månad Extra betalningsmånader (årlig skatt >3 600 kronor)
0 mars juli och november
1 april augusti och december
2 maj september och januari
3 juni oktober och februari
4 augusti december och april
5 oktober februari och juni
6 november mars och juli
7 december april och augusti
8 januari maj och september
9 februari juni och oktober

 

Vad gäller vid återbetalning av fordonsskatt vid avställning av bilen?

Om den årliga skatten skatten inte överstiger 4 800 kr får du tillbaka skatten motsvarande hela månader från och med nästa månad. Exempel: Du ställer av en bil den 5:e januari så får du tillbaka från och med 1 februari och så många månader du redan har betalat för.

Om den årliga skatten skatten överstiger 4 800 kr får du tillbaka skatten från och med avställningsdatumet. Exempel: Du ställer av en bil den 5:e januari så får du tillbaka från och med 5:e januari och så många dagar kvar av perioden du redan har betalat för.