Fordonsskatt vid ägarbyte - så här fungerar det

 

Om ägarbytet sker den månad då fordonsskatten ska betalas

Om bilen är påställd och ägarbytet sker i den månaden som skatten ska betalas övergår inte skattskyldigheten till den nya ägaren utan det är fortfarande den gamla ägaren som får betala fordonsskatten. Den sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad som fordonsskatten ska betalas. Läs mer här

Om fordonet ställs på i samband med ägarbytet

Om fordonet ställs på i samband med ägarbytet är det den nya ägaren som blir debiterar för fordonsskatten.