Återbetalning av fordonsskatt

Fordonsskatten kan i vissa fall betalas tillbaka till ägaren. Det gäller om fordonet ställs av, avregistreras eller om fordonet av någon annan anledning har rätt till en lägre fordonsskatt.

Återbetalningen sker bara för den del överskjutande delen du redan har betalat, dvs. om du har betalat i förskott för ett helt år och därefter under året ställer av fordonet. Det du ska tänka på då är att återbetalningen bara sker för hela månader om den årliga skatten inte överstiger 4 800 kr. Det innebär att om du ställer av ett fordon i början av månaden kommer du ändå vara tvugnen att betala för hela den månaden också. Vid årsskatt över 4 800 kr får du återbetalningen från avställningsdatumet istället. Om beloppet är under 50 kr kommer det inte återbetalas någon fordonsskatt.

Om det sker ett ägarbyte och avställning samtidigt kommer fordonsskatten betalas till den nya ägaren.