Bilskatt.nu

Beräkna fordonsskatt för din bil

Återbetalning av fordonsskatt

Här kan du läsa information om när och hur vi återbetalar fordonsskatt.

I vissa lägen betalar vi tillbaka fordonsskatt. Det gör vi om

  • fordonet ställs av
  • fordonet avregistreras (det vill säga skrotas, exporteras eller på något annat sätt permanent tas bort ur vägtrafikregistret)
  • fordonets användningssätt ändras så att skatteplikten upphör eller att lägre skatt tas ut
  • fordonets konstruktion ändras så att lägre skatt tas ut
  • fordonets skatt sänks på grund av regeländringar.

En förutsättning är att det finns (överskjutande) skatt att återbetala. Återbetalning av skatt sker bara för hela månader, om inte skatten för ett år överstiger 4 800 kronor. (Då återbetalar vi skatt från avställningsdagen.)

Ett exempel: Ett fordon vars skatt inte överstiger 4 800 kronor, med sista siffra 3 i registreringsnumret (betalningsmånad juni), ställs av den 15 februari. Fordonsskatten är betald till och med juni. Fordonsskatt återbetalas för månaderna mars–juni.

Belopp under 50 kronor återbetalas inte. Om det är fråga om sänkt skatt på grund av regeländringar (skattesänkning) så sker ingen återbetalning om aktuellt belopp är under 100 kronor.

Källa: Transportstyrelsen