Beräkna billån

Beräkningen nedan utgår ifrån lånemodellen annuitetslån, dvs. du betalar lika mycket varje månad under hela lånets livslängd. Det innebär att du betalar högre ränta och lägre amortering i början av lånetiden jämfört i slutet av lånetiden då du betalar lägre ränta och högre amortering.