Bilskatt.nu

Sök fordonsskatt utifrån registreringsnummer

Nytt! Nu kan du söka genom att skicka ett foto på bilen

Det finns just nu 7.840.936 fordon i vår databas.

Nya reglerna för bilskatt juli 2018

Regeringen föreslår ett bonus-malus-system för nya lätta fordon, med ikraftträdande 1 juli 2018. Huvudmotivet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Bonus–malus-systemet kan här komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan.

Bonus malus-systemet berör endast bilar som tas i trafik efter 1 juli 2018.


Bonusen gäller för bilar som släpper ut max 60g CO2/km. Högsta beloppet är 60 0000 kr efter det tidigare förslaget på 45 000 kr. Lägsta beloppet bonus är 10 000 kr (tidigare förslaget 7 500 kr).

Beräkna hur mycket bonus du kan få eller om du får förhöjd skatt

Exempelbilarna baseras på de vanligaste sökningarna av 2017 års bilmodeller