Bilskatt.nu

Sök fordonsskatt utifrån registreringsnummer

Sök genom att ta kort på bilen. Läs mer

Nya reglerna för bilskatt juli 2018

Regeringen föreslår ett bonus-malus-system för nya lätta fordon, med ikraftträdande 1 juli 2018. Huvudmotivet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Bonus–malus-systemet kan här komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan.

Bonus malus-systemet berör endast bilar som tas i trafik efter 1 juli 2018.


Bonusen gäller för bilar som släpper ut max 60g CO2/km. Högsta beloppet är 60 0000 kr efter det tidigare förslaget på 45 000 kr. Lägsta beloppet bonus är 10 000 kr (tidigare förslaget 7 500 kr).

Beräkna hur mycket bonus du kan få eller om du får förhöjd skatt

Exempelbilarna baseras på de vanligaste sökningarna av 2017 års bilmodellerBilen har rätt till bonus

Bonus blir 60 000 kr

Tänk på att bilen måste kosta minst 240 000 kr för att full bonus ska medges. Du kan max få 25% av bilens nypris i bonus.

Bonus-Malus-systemet gäller bara för bilar som kommer ut i trafiken efter 1 juli 2018 dvs. nya bilar som har registrerats. Läs hela förslaget på Regeringens hemsida

Om bilen kan köras på fordonsgas

Bilar som kan köras på annan gasform än gasol exempelvis fordonsgas får alltid minst 10 000 kronor i bonus.

Jämförelse med tidigare reglerna

Bensindriven bil: 360 kr / år
Bensindriven bil (med alternativt drivmedel): 360 kr / år
Dieseldriven bil (äldre än 2008): 1353 kr / år
Dieseldriven bil (2008 eller senare): 1103 kr / år