Bilskatt.nu

Se hur mycket fordonsskatt din bil kostar!

Vad är bilförmån?

Bilförmån är när du från arbetsgivaren får ha en tjänstebil som du även får använda privat men då måste du förmånsbeskattas för bilen. Detta innebär att man lägger på ett belopp på din befintliga lön så att därmed skatten blir högre och ditt beskattningsbara belopp blir högre och därmed får du lägre lön efter skatt. Så den faktiska kostnaden är skillnaden mellan nettolönen när du har en lägre beskattningsbar inkomst och därmed lägre skatt och högre nettolön jämfört när du har en högre skatt och lägre nettolön.

Exempel med bilförmåm: 

Månadslön: 35 0000 kr
Bilförmån: 5 000 kr
Beskattningsbar inkomst: 40 000 kr
Skatt: 10 000 kr
Nettolön: 25 000 kr

Exempel utan bilförmån:

Månadslön: 35 0000 kr
Beskattningsbar inkomst: 35 000 kr
Skatt: 8 500 kr
Nettolön: 26 500 kr

Vad avgör storleken på förmånsvärdet för tjänstebilen?

  • Bilens nybilspris
  • Om bilen har extrautrustning som inte ingår i nybilspriset
  • Om bilen är en miljöbil
  • Om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten.
  • För bilar som har tagits i trafik från och med 1 juli 2018 ingår fordonsskatten i förmånsvärdet.

Källa: Skatteverket