Så mycket högre blir fordonsskatten 2022

Den första 1 juni 2018 införde regeringen det s.k bonus-malus-systemet som gick ut på att straffbeskatta bilar som släpper ut mycket koldioxid och ge bonus till bilar som har lägre eller inget utsläpp alls. Efter det gjorde man en ändring i april 2021 där man sänkte gränserna för när man ska betala malus-skatt. Nu kommer nästa ändring som är i en budgetproposition som är ute på remiss just nu. Regeringen räknar därefter att den höjda malus-skatten ska träda i kraft 1 juni 2022.

Den nya malus-skatten räknas ut enligt följande:

107 kr per gram koldioxid bilen släpper ut mellan 75 - 105 gram och 132 kr per gram koldioxid bilen släpper ut över 125 gram. Tidigare var den lägre gränsen 90 gram och den övre gränsen 130 gram.

Räknexempel på vanliga bilar