Slut med bonus för de dyraste elbilarna

Publicerat 2022-06-09

Regeringen har nu beslutat att inte längre ge ut bonus för de dyraste elbilarna. Maxtaket ligger på 700 000 kr. Om bilen kostar mer än det anser regeringen att man även har råd att betala klimatbonusen. 

Förändringarna som berör bonus-systemet kommer träda i kraft både nu 8 juli 2022 och vid årskiftet men redan nu den 8 juli kommer taket införas på 700 000 kr så bilar som överstiger det kommer inte längre få någon klimatbonus.

Ändringar som gäller 2023

  • Maxbeloppet ändras från 70 000 kr till 50 000 kr. Det gäller för bilar som har nollutsläpp.
  • Gränsvärdet för när en bil får bonus sänks från 50 gram/km till 30 gram/km.

 

  2021 2022 2023
Maximal bonus (kr) 70 000 70 000 50 000
Lägsta bonus (kr) 10 000 5 000 5 000
Gräns för att erhålla bonus (CO2 gram/ km)) 60 50 30
Bonus gasbilar (kr) 10 000 10 000 10 000
Högsta bonus laddhybrid (kr) 45 000 20 000 10 000